UWAGA!

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.

Tylko wyniki badań naukowych przeprowadzonych u ludzi mogą wyznaczyć najwyższą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania suplementu diety. Cieszymy się, że opierasz się na nich.

Biologiczna Siła odmładzania

Poniższe badania potwierdzą, że nie ma skuteczniejszej metody spowalniania procesów starzenia oraz ograniczania chorób zależnych od tych procesów niż uruchomienie odpowiednich genów. Dokonać tego można poprzez dostarczanie organizmowi niezbędnych do tego jego substancji budulcowych i prekursorowych. Pierwszym kompleksowym suplementem diety uzupełniającym codzienną dietę, zastosowanym w zaawansowanym badaniu genetyczno-biochemicznymi u ludzi przeprowadzonym jednocześnie w 2 ośrodkach naukowych, jest NucleVital®Q10COMPLEX.

Badanie kliniczne
NucleVital®Q10COMPLEX

Fizjologicznie odżywiony organizm człowieka uruchamia najskuteczniejsze sposoby ochrony DNA i spowalniania procesów starzenia

Pierwsze na świecie kompleksowe badanie biochemiczno-genetyczne, sprawdzające kondycję zdrowotną kobiet w wieku 35+, dowiodło, że Organizm suplementowany preparatem NucleVital®Q10COMPLEX uruchamia szereg wielokierunkowych procesów:

Wpływ NucleVital®Q10COMPLEX na uruchomienie genów i produkcję czynników młodości i długowieczności przez organizm człowieka.

Grupa genów młodości i długowieczności

13% aktywacji genu SIRT-1

Występuje głównie w jądrze komórkowym. Bierze udział w ochronie przed komórkowym stresem oksydacyjnym i odgrywa ważną rolę w regulacji szlaku metabolicznego. SIRT-1 ma istotne znaczenie w patogenezie chorób, takich jak: nowotwory, choroby zapalne, choroby układu sercowo-naczyniowego, mięśni i neurodegeneracyjne np. choroby Alzheimera.

Literatura: Siedlecka K., Bogusławski W. Sirtuiny - enzymy długowieczności? Gerontologia Polska 2005, tom 13, nr 3.

17% aktywacji genu SIRT-2

Zlokalizowany jest głównie w cytoplazmie, odgrywa ważna rolę w regulacji cyklu komórkowego, biorąc udział w organizacji cytoszkieletu, jak również w hamowaniu proliferacji komórek w chorobie nowotworowej. Niedawno udowodniono, że SIRT-2, podobnie jak SIRT-1, wywiera hamujące działanie na różnicowanie adipocytów i akumulację lipidów.

W badaniu suplementu diety NucleVital®Q10COMPLEX produkcja sirtuin spowodowała wzrost obrony antyoksydacyjnej oraz aktywację telomerazy.

Telomeraza

30% poziomu telomerazy

Enzym, który poprzez wpływ na NFκB i TNFα przedłuża czas życia komórki. Sprawia, że telomery mogą się odnawiać, przez co zwiększa możliwą długość życia komórki. Obniżona aktywność telomerazy powoduje przyspieszenie procesów starzenia. Organizm zwiększając w komórkach produkcję telomerazy może spowodować, iż chromosomy będą skracały się wolniej przez co, cały organizm będzie starzeć się wolniej. W badaniu suplementu diety NucleVital®Q10COMPLEX wzrost aktywności telomerazy sprawił, że długość telomerów nie zmieniła się.

BDNF - neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego

14% poziomu białka BDNF

Peptyd zbudowany z 119 aminokwasów, należący do rodziny neurotrofin, czynnik wzrostowy promujący utrzymanie żywotności komórek nerwowych. Działa przeciwapoptotycznie, jest szczególnie aktywny w hipokampie i korze mózgowej. Bierze udział w procesach pamięciowych. W przypadku wielu chorób psychicznych i degeneracyjnych wykazano bezpośrednią zależność między niskim stężeniem BDNF a wysokim ryzykiem rozwoju choroby. Uważa się, że obniżone stężenie tego aktywnego peptydu jest wspólnym czynnikiem patogenetycznym zaburzeń poznawczych, depresji, otępienia oraz cukrzycy typu 2. BDNF wpływa na metabolizm glukozy u ludzi, a także bierze udział w ośrodkowej regulacji homeostazy energii i utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Badanie NucleVital®Q10COMPLEX wykazało zwiększenie produkcji BDNF przez organizm, a tym samym poprawę sprawności umysłowej uczestników badania.

W badaniu suplementu diety NucleVital®Q10COMPLEX produkcja sirtuin spowodowała wzrost obrony antyoksydacyjnej:

SOD

19% aktywności dysmutazy ponadtlenkowej SOD

Jest kluczowym enzymem bariery antyoksydacyjnej organizmu. Dzięki przyjmowaniu NucleVital®Q10COMPLEX organizm zwiększa poziom ochrony swoich komórek przed działaniem wolnych rodników tlenowych, m.in. dzięki wzrostowi produkcji enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa (SOD o 19%). W efekcie podniosła się pojemność antyoksydacyjna osocza (o 36%), zmniejszeniu zaś uległ poziom peroksydacji lipidów w erytrocytach (o 21%).

Wpływ stosowania NucleVital®Q10COMPLEX na poziom witaminy D3 (25OH D3 ng/ml).

Witamina D3

80% poziomu witaminy D3

Najważniejsze efekty wytworzone przez organizm z wykorzystaniem witaminy D3 to regulacja ekspresji wielu genów, m.in. warunkujących budowę silnych i zdrowych kości oraz odpowiedzialnych za prawidłową pracę układu odpornościowego; produkcja katelicydyn - naturalnych białek bakteriobójczych.

Podsumowanie badania klinicznego

NucleVital®Q10COMPLEX dostarcza substancji budulcowych i prekursorowych organizmu człowieka. Dzięki temu uruchamia on genetyczne systemy antyoksydacyjne i energetyczne: SIRT, telomeraza, BDNF, SOD, system biologicznej odnowy komórkowej oraz wytwarzania energii (ATP), dowodząc swojej niekwestionowanej skuteczności.

Badanie przeprowadzili

prof. Janusz Szemraj, Zakład Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. Grzegorz Bartosz, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Dział Badań, Nauki i Rozwoju MARINEX International

Badanie eksperckie
NucleVital®Q10COMPLEX

Skuteczne żywienie podstawą do rozpoczęcia skutecznego leczenia

Do badania wybrano farmaceutów - wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wykonujących czynności mające zapewnić optymalny stan zdrowotny pacjentów. Farmaceuci, widząc niską skuteczność działania rozmaitych leków, zdecydowali się na udział w badaniu, w którym mieli się przekonać, że dopiero skuteczne żywienie jest podstawą do rozpoczęcia skutecznego leczenia. Ich udział w badaniu był kierowany chęcią efektywniejszej pomocy pacjentom w powrocie do zdrowia.

Wpływ NucleVital®Q10COMPLEX na kondycję organizmu - wyniki samooceny uczestników

badanie eksperckie: 2 miesiące - 4 kapsułki preparatu dziennie

badanie kliniczne: 84 dni - 6 kapsułek preparatu dziennie

Badanie składników
NucleVital®Q10COMPLEX

Substancje wykorzystywane synergistycznie.

Organizm potrzebuje substancji dostarczanych przez NucleVital®Q10COMPLEX do uruchomienia wielu genów odpowiedzialnych za fizjologiczne działanie systemów ochrony DNA. Ważne, aby Twoi pacjenci wiedzieli, że dostarczanie organizmowi pojedynczych substancji nie przyniesie odpowiednich korzyści. NucleVital®Q10COMPLEX to opatentowana, genetycznie przebadana u ludzi formuła, której substancje wzajemnie się uzupełniają i są wykorzystywane przez organizm synergistycznie. Fakt ten warunkuje uruchomienie i pełne przeprowadzenie wielokierunkowych procesów ochrony i odnowy DNA.

Podsumowanie

Tylko prawidłowo działające genetyczne systemy antyoksydacyjne i energetyczne organizmu człowieka mogą skutecznie chronić jego genom przed degeneracją i mutacjami, co ma bezpośrednie przełożenie na wiek biologiczny organizmu. NucleVital®Q10COMPLEX to opatentowana, kompleksowa formuła, której składniki pochodzą z naturalnych źródeł, a ich ilość została dobrana na podstawie badań naukowych.

„Organizm wykorzystując substancje zawarte w NucleVital®Q10COMPLEX uruchamia genom człowieka, spowalnia procesy starzenia, zmniejsza ryzyko powstawania i rozwoju chorób, wydłuża życie.”

prof. Janusz Szemraj, Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Grzegorz Bartosz, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Łódzkiego.

„Przeprowadzone badania wykazały statystycznie istotny wzrost poziomu, aktywności analizowanych parametrów SIRT-1*, SIRT-2*, telomerazy, BDNF średnio około 19%.”

* grupa genów młodości i długowieczności.

prof. Janusz Szemraj, Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

„Spektakularne zmiany kondycji organizmu: poprawa wydolności, samopoczucia i wyglądu.”

Badanie eksperckie z udziałem farmaceutów.

„Badanie kliniczne w 2012r. jest dowodem skuteczności NucleVital®Q10COMPLEX.”

Działu Badań, Nauki i Rozwoju MARINEX International.

Wybieram NucleVital®Q10COMPLEX, bo chcę skutecznie chronić swoje DNA.

(przy zamówieniach powyżej 250,00 zł koszt przesyłki jest gratis – oszczędzasz 13,50 zł)

Suplementacja witaminy D2 powoduje obniżenie stężenia witaminy D3 we krwi! - Norwescy badacze odkryli ten zaskakujący fakt. Zaobserwowali oni, że u pacjentów otrzymujących 2000 j.m. witaminy D2 (forma pochodzenia roślinnego) dziennie stężenie aktywnej formy witaminy D (tj. witaminy D3) we krwi spadło o ponad 50% w ciągu ośmiu tygodni! Suplementacja nnkt EPA i DHA Omega-3 razem z witaminami C i E skuteczna w zapobieganiu pooperacyjnego migotania przedsionków. - Migotanie przedsionków jest poważnym i nabierającym dużego znaczenia epidemiologicznego zaburzeniem rytmu serca, które odpowiedzialne jest za znaczną śmiertelność w populacji. Niedobory witaminy D3 nawet o 56% zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z poruszaniem się w starszym wieku. - Niedobór witaminy D3 w organizmie może powodować ograniczenia fizyczne w chodzeniu po schodach jak i w ubieraniu się, podaje nowe badanie holenderskie. 300 mg koenzymu Q10 obniża o 50% chorobowość i śmiertelność w przewlekłej niewydolności serca. Wyniki z badań Q-SYMBIO. - Dysfunkcja bioenergetyczna i przede wszystkim niedobór energii mięśnia sercowego może być dominantą niewydolności mięśnia sercowego. Dlatego w ostatnich badaniach opisanych w European Journal of Heart Failure skierowano uwagę na wsparcie metabolizmu... 200mg koenzymu Q10 i 200mikrogram selenu o 53% obniżyło śmiertelność z przyczyn kardiologicznych u 126 osób. Wyniki z badania KISEL. - Regularne przyjmowanie odpowiednich ilości tych dwóch ważnych dla zdrowia substancji pozwala obniżyć ryzyko śmierci z przyczyn kardiologicznych o 53%. Witamina D3 reguluje aktywność ponad 1000 naszych genów budując od podstaw zdrowie organizmu. - Witamina D3 dostarczana codziennie w odpowiedniej ilości w korzystny sposób reguluje aktywność naszych genów zaangażowanych m.in. w funkcjonowanie układu odpornościowego czy tez działanie mechanizmów przeciwzapalnych. Zimą wzmocnij odporność przyjmując 2000IU witaminy D3. - Badania wskazują, że nawet 70 % Europejczyków (głównie państw Europy północnej i środkowo- wschodniej) cierpi na znaczne niedobory witaminy D3. Jedyną szansą uzupełnienia tych niedoborów jest przyjmowanie suplementów diety dostarczających odpowiednie ilości tej witaminy. Naukowcy alarmują! Potrzebujemy minimum 2000IU witaminy D3! - Naukowcy wyliczyli, że aby uzupełnić niedobory witaminy D3, które bardzo powszechnie występują u prawie każdej osoby należy przyjmować codzienne co najmniej 2000 IU witaminy D3. Wysoki poziom witaminy D3 w surowicy zmniejsza ryzyko chorób kardiologicznych o 81% a chorób nowotworowych o 61%. - Poznaj właściwości jednej z najważniejszych witamin organizmu - WITAMINY D3. Zapoznaj się z badaniami prezentującymi ogromny potencjał zdrowotny organizmu, która ujawnia się pod wpływem dostarczania właściwych ilości tej substancji budulcowej. EPA i DHA omega-3 i koenzym Q10 są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania prostaty - zmniejszają poziom antygenu PSA. - Kwasy tłuszczowe EPA + DHA omega-3 oraz koenzym Q10 przyjmowane w odpowiednich ilościach korzystnie wpływają na funkcjonowanie prostaty zmniejszając tym samym ryzyko rozwoju zmian nowotworowych. Witamina D3 istotny składnik organizmu zmniejszający ryzyko chorób kardiologicznych nawet o 81%. - Utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy D3 w organizmie jest niezwykle ważne dla zmniejszenia ryzyka poważnych schorzeń kardiologicznych. Likopen, luteina i zeaksantyna 3-krotnie zwiększają przyswajanie żelaza. - Spożywanie naturalnych przeciwutleniaczy takich jak likopen, luteina i zeaksantyna, zwiększa prawie 3 krotnie ilość żelaza przyswajanego z naszego codziennego pożywienia. 2000 IU witaminy D3 o 61% zwiększa szanse na dłuższe życie. - Zapewniając organizmowi należytą podaż witaminy D3 ( min 1000-2000IU dziennie) można wydłużyć życie u chorych z chorobami układu krążenia nawet o 61%. Dieta Śródziemnomorsko-Azjatycka - naukowo udowodniona droga do zdrowego, szczęśliwego i długiego życia. - Ponad 50-letnie badania pokazują, że dieta oraz styl życia śródziemnomorski i azjatycki są podstawą dobrego zdrowia i samopoczucia mieszkańców tych regionów świata. 2g kwasów EPA i DHA omega-3 codziennie chronią mózg przed starzeniem. - Zgodnie z najnowszymi badaniami, regularne spożywanie właściwych ilości kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 ( 2 gramy dziennie) wpływa na zmniejszenie tempa starzenia się mózgu i jego sprawniejsze funkcjonowanie w późniejszym wieku. 12 mg astaksantyny codziennie chroni mózg i poprawia jego funkcje. - Astaksantyna ? naturalny przeciwutleniacz, regularnie stosowana w ilości 12 mg dziennie poprawia prace mózgu w wielu obszarach: szybkość reakcji (+18%), podzielność uwagi (+17%), funkcjonowanie pamięci krótkotrwałej (+15%) oraz długotrwałej (+10%). Wzrost poziomu witaminy D3 w organizmie do min.45ng/ml, może zredukować śmiertelność o 17% oraz o 2 lata wydłużyć życie! - Wyniki opracowania naukowców z San Francisco pokazują, że jeśli udało by się poprzez suplementację diety witaminą D3 podnieść jej poziom w naszych organizmach z obecnego: 22 ng/ml do satysfakcjonującego 45 ng/ml to spowodowało by to redukcję całkowitej śmiertelności.. Dlaczego w trakcie terapii statynami powinniśmy spożywać minimum 100mg koenzymu Q10 ? - Statyny blokują syntezę naszego naturalnego koenzymu Q10, dlatego aby uniknąć poważnych konsekwencji niedoboru tez ważnej dla organizmu substancji, należy w trakcie terapii statynami stosować suplementację diety koenzymem Q10 w dawce co najmniej 100 mg. 2g EPA i DHA omega-3 dziennie regeneruje system nerwowy i zapobiega przed jego zniszczeniem. - Najnowsze odkrycie naukowców pokazuje, że dieta bogata w kwasy tłuszczowe EPA + DHA omega-3 może umożliwiać regenerację nerwów u osób po incydentach neurologicznych. Podczas ciąży należy przyjmować 4000IU witaminy D3 dziennie. - Najnowsze zalecenia naukowców z Uniwersytetu w Charlston , pokazują że skuteczna dawka witaminy D3 przyjmowana podczas ciąży powinna wynosić nie jak do tej pory zalecano 400 IU ale nawet 4000 IU dziennie. 100mg koenzymu Q10 zwiększa o 75% wydzielanie śliny u osób cierpiących na syndrom suchości w ustach. - Przyjmowanie naturalnego koenzymu Q10 w dawce 100 mg dziennie pomaga znacząco w walce z syndromem ?suchości w ustach? zwiększając o ponad 75 % intensywność procesu produkcji i wydzielania śliny. 2000IU witaminy D3 chroni układ moczowy przed inwazją chorobotwórczych drobnoustrojów. - Najnowsze Badanie Szwedzkich naukowców udowadnia, że regularne przyjmowanie przez kobiety 2000 IU witaminy D3 dziennie wywołuje w układzie moczowym wzmożoną produkcję naturalnych białek przeciwbakteryjnych, tym samym chroniąc go przed 30mg likopenu codziennie spowalnia proces osteoporozy kości o 15%. - Wyniki badań naukowców z uniwersytetu w Toronto wskazują, że dzięki codziennej suplementacji diety likopenem w ilości 30 mg możliwe jest spowolnienie intensywności procesu demineralizacji kości nawet o 15 %. 40mg astaksantyny codziennie o 45% łagodzi objawy choroby refluksowej. - Astaksantyna ? jeden z najsilniejszych znanych człowiekowi antyoksydantów, przyjmowana regularnie w dawce 40 mg, działa przyczynowo i obniża aż o 45 % objawy dolegliwości związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym. 3.3g kwasów omega-3 o 60% zwiększa proces tworzenia białek budujących nasze mięśnie. - Jak wykazały badania suplementacja diety kwasami tłuszczowymi EPA + DHA omega-3 w ilości 3,3 grama dziennie wpływa korzystnie na proces odbudowy białek mięśniowych, przyczyniając się istotnie do poprawy zdrowia i jakości życia szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku, mających problemy z poruszaniem. 16mg likopenu zwiększa o 56% odporność skóry przed niekorzystnym działaniem promieni UV. - Przyjmując codziennie dawkę likopenu - naturalnego przeciwutleniacza ? budujemy w naszej skórze filtr przeciwsłoneczny chroniący nas przez niekorzystnym wpływem promieniowania UV. 800mg DHA omega-3 zwiększa o 60% wbudowywanie się 12mg luteiny w plamkę żółtą oka przez co skutecznie wzmacnia ochronę oczu. - Badanie kliniczne przeprowadzone przez naukowców z Bostonu udowadnia, że najlepszym sposobem dbania o ochronę wzroku jest jednoczesne przyjmowanie luteiny i kwasów omega-3. 12 - 18mg astaksantyny codziennie obniża trójglicerydy o 25%, podnosi HDL o 15%, podnosi adiponektynę o 20%. - Astaksantyna ? naturalny przeciwutleniacz z grupy karotenoidów, zażywana regularnie pozwala obniżyć poziom trójglicerydów o 25 % i podnieść poziom dobrego cholesterolu o 15 %. Dieta śródziemnomorska i oleje rybie ratują życie w walce z chorobami nowotworowymi. - Naukowcy opisują przypadek 78 letniego człowieka ze złośliwym nowotworem płuc u którego regularne przyjmowanie 15 g kwasów tłuszczowych EPA + DHA dziennie przez 3 lata, spowodowało całkowity zanik guzów w obydwu płucach.